Impact Robotisering

      No Comments on Impact Robotisering

Hoe kunnen mens en machine samenwerken om elkaars kracht te benutten?

Maatschappij 4.0

Welke plek gaan robots en lerende machines innemen in de maatschappij? En hoe snel gaat dat? Praat mee over wat ons te wachten staat en wlke keuzes we nú moetenmaken,
Kunstmatige intelligentie neemt de volgende sprong. Welke doorbraken liggen in het verschiet? Wat zijn de gevolgen voor bedrijfsleven en overheid? Hoor de visies van (inter)nationale kolopers.

  • Tim Salimans, Research Scientist Open AI
  • Guszti Eiben, Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie VU
  • Marise Born, Hoogleraar personeelspsychologie EUR
  • Dirk Helbing, Professor Computational Social Sciences ETH Zurich / TU Delft
  • Vivianne Bendermacher, Techionista, Dagvoorzitter NRC Live

Tweede editie

Vorig jaar met 270 deelnemenrs uitverkocht!

17 november 2016

Zie www.nrclive.nl/robots voor details en inschrijvingen.